CO2 prestatieladder

Koot Infrawerken is blij actief bezig te zijn met onze CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie.

CO2 Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een sheet ontwikkeld waarin onze CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken.

<download CO2 footprint 2014 (3C1)Q1&Q2>
<download CO2 footprint 2014 (3C1)Q3&Q4>
<download CO2 footprint 2014>
<download CO2 footprint 2015 Q1&Q2>
<download CO2 footprint 2015 Q3&Q4>
<download CO2 2015>
<download Footprint>
<download CO2 footprint 2016 Q1&Q2>
<download CO2 footprint 2017>

Reductie

Vanuit bovenstaande inzicht hebben wij als Koot Infrawerken een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren. In de reductiedoelstelling staat tevens de resultaten van de afgelopen jaren

<download CO2 reductiedoelstellingen 2016 >
<download reductiedoelstellingen 1e halfjaar 2017  >
<download Energiemanagementplan EMP>

Communicatie

Via deze pagina op onze website proberen wij u periodiek op de hoogte te houden van ons CO2-presteren. Hiernaast is er een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.

Mocht u geen communicatie van ons ontvangen en dit wel op prijs stellen, neem dan gerust contact op.

Te Downloaden informatie werkgroep Tacide kennis:
CO2 reductie Tacide kennis deel 1
CO2 reductie Tacide kennis deel 2 
CO2 reductie Deel 3 Nieuwe draaien

U mag ons ook altijd vragen naar ons MVO-beleid.

Participatie

Download hier de participatie doelstelling:
<Participatie verklaring>
<Initiatief Tacide kennis september 2017>

http://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties?id=361