CO2 prestatieladder

Koot Infrawerken is blij actief bezig te zijn met onze CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie.

CO2 Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een sheet ontwikkeld waarin onze CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken.

<download 2016 EMP>
<download 2017 EMP>
<download 2018 EMP>
<download 2019 EMP>
<download 2020 EMP>
<download 2021 EMP>

Reductie

Vanuit bovenstaande inzicht hebben wij als Koot Infrawerken een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren. In de reductiedoelstelling staat tevens de resultaten van de afgelopen jaren

<download 2017 eerste half jaar>
<download 2018 eerste half jaar>
<download 2019 eerste half jaar>
<download 2020 eerste half jaar>
<download 2021 eerste half jaar>

Communicatie

Via deze pagina op onze website proberen wij u periodiek op de hoogte te houden van ons CO2-presteren. Hiernaast is er een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.

Mocht u geen communicatie van ons ontvangen en dit wel op prijs stellen, neem dan gerust contact op.

Te Downloaden informatie werkgroep Tacide kennis:
Scope 3 emissie
Ketenanalyse
2017 footprint
CO2 bewust certificaat trede 5

U mag ons ook altijd vragen naar ons MVO-beleid.

Participatie

Download hier de participatie doelstelling:
Participatie 
Participatieverklaring

https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Koot_Infrawerken

Diverse Downloads:
<download Footprintverklaring> 
<download Flyer- CO2 201> 
<download KAM beleid> 
<kansen/ reductieschema CO2>