CO2 prestatieladder

Koot Infrawerken is blij actief bezig te zijn met onze CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie.

CO2 Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een sheet ontwikkeld waarin onze CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken.

2020 EMP

2021 EMP

2022 EMP

2023 EMP

Reductie

Vanuit bovenstaande inzicht hebben wij als Koot Infrawerken een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren. In de reductiedoelstelling staat tevens de resultaten van de afgelopen jaren

2020 eerste half jaar

2021 eerste half jaar

2022 eerste half jaar

2023 eerste half jaar

Communicatie

Via deze pagina op onze website proberen wij u periodiek op de hoogte te houden van ons CO2-presteren. Hiernaast is er een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.

Mocht u geen communicatie van ons ontvangen en dit wel op prijs stellen, neem dan gerust contact op.

Te Downloaden informatie:

Initiatief

CO2 bewust certificaat trede 5

Materiele-emissies-2023

Ketenanalyse-2023

Vernieuwde-ketenanalyse-2023

Kansen-en-reductieschema-2023

U mag ons ook altijd vragen naar ons MVO-beleid.

Participatie

Download hier de participatie doelstelling:
Participatieverklaring

https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Koot_Infrawerken

Diverse Downloads:
download KAM beleid

CO2 Beleidsverklaring

Kansen en reductie schema 2022